Bizi takip edin
|
EN

UYGULAMALI YÖNETİM BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Sıkça Sorulan Sorular

Başvuru ve Değerlendirme


Bölümümüze kayıt yaptıracak aday öğrencilerimizin; üzerinde adayın isim, soy isim ve T.C. Kimlik numarası bilgileri bulunan kapalı zarf içinde “Sağlık Kurulu (Heyet) Raporu“ ile “Akciğer TBC”, “PA Akciğer” filmi ve raporunu üniversiteye ibraz etmeleri gerekmektedir.

Sağlık Kurulu (Heyet) Raporunun tam teşekküllü bir hastanenin (devlet hastanesi, üniversite hastanesi veya özel hastane olabilir) iç hastalıkları, kulak burun boğaz, göğüs hastalıkları, ortopedi, nöroloji, psikiyatri ve diğer gerekli diğer servislerde uzman muayenelerinin yapılarak alınması, Hepatit Testi (Hepatit B, C Markerleri, HBS Ag, Anti HBS,-Anti HCV); HIV Testi; burun-boğaz kültür tetkikleri; portör testi, Gaita Mikroskopisi, Gaita Kültürü tahlil sonuçlarının açık bir şekilde belirtilmesi ve “bedensel ve ruhsal yönden, her türlü gıda üretimi ve mutfak yönetimi süreçlerinde görev almaya elverişlidir'' ibaresini içermesi gerekmektedir.

Ayrıca raporda aday, kronik ve bulaşıcı hastalıklar, el becerisi gerektiren bıçak ve benzeri mutfak aletlerinin kullanılması açısından nörolojik ve ortopedik engel, mutfak koşullarında çalışmasına engel olabilecek duyu kaybı (görme, işitme, tat vb.), yoğun eğitim ve çalışma saatlerine uyumu zorlaştırabilecek hastalık veya rahatsızlık, hizmet sektöründe çalışmaya engel olabilecek ruhsal rahatsızlık gibi konularda değerlendirilmelidir.

Lisans programımıza yerleşiminiz ÖSYM tarafından yapılmaktadır. Yerleştirme her yıl üniversite tarafından belirlenen ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanan kontenjana göre yapılır.

 

Bölümümüzde öğrenci olabilmeniz için tercihlerinizi Yükseköğretim Kurumları Sınavı’ndan aldığınız Sözel puan türü ile yapabilirsiniz.

Her yıl üniversitemizin akademik takvimine göre, dönem başlangıcının ilk haftası yüksekokul sekreterliğine teslim edilmelidir.

https://www.ieu.edu.tr/tr/akademik-takvim

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nün sağlık raporu talep etmesindeki sebep uygulamalı dersler ile ilgili ileriki zamanlarda sorun çıkmadan sağlıklı bir şekilde eğitimin yürütülmesini sağlamaktır.

Bizler Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü akademik kadrosu olarak sizlerin eksiklerini gidermek ve sizleri sektöre en iyi şekilde hazırlamak için hazır bulunmaktayız. Hiçbir şey bilmiyorum yapamıyorum diye üzülme biz öğreteceğiz.

Kontenjan, Burslar ve Ücretler

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 2023-2024 Akademik Yılı Kontenjanları

%100 Burslu Kontenjanı 6
%50 Burslu Kontenjanı 42
Şehit-Gazi Yakını Kontenjanı 1
Depremzede Aday Kontenjanı 1
Toplam Kontenjan 50

Üniversitemize “ücretli” kontenjandan yerleşen öğrencilerden https://www.ieu.edu.tr/tercih/tr/burslar.php linkinde yer alan şartları sağlayanlara, her bir üyelik için bir kere olmak üzere İzmir Ticaret Odası için %25 oranında, İzmir İlçe Ticaret Odaları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne bağlı diğer il ve ilçe ticaret odası için %15 oranında öğretim ücreti indirimi uygulanır.

Daha ayrıntılı bilgi edinmek istersen aşağıda linke tıklaman yeterli:

https://www.ieu.edu.tr/tr/bylaws/type/read/id/75

Birden fazla burs veya indirim almaya hak kazanan öğrenciler, sadece kapsamı geniş ve tutarı yüksek olan burstan/indirimden yararlandırılır.

İzmir Ekonomi Üniversitesi başarılı öğrencilerini her daim desteklemek ve teşvik etmektedir. Başarı burslarımız ile ilgili bilgi için linki tıklaman yeterli:

https://www.ieu.edu.tr/tr/bylaws/type/read/id/75

Burslardan yararlanma süresi azami süreler kadardır. Bu süreler, Yabancı Dil Hazırlık Programı'nda 2 yıl; ön lisans programlarında 4 yıl; 4 yıllık lisans programlarında 7 yıl, 6 yıllık lisans programlarında 9 yıldır. Burslar, bu sürenin sonuna kadar kesilmez. Haklı ve geçerli mazeretlerine istinaden herhangi bir dönemde kayıtlarını donduran öğrencilerin kayıt dondurdukları süreler bursluluk süresine ilave edilir.

https://www.ieu.edu.tr/tr/bylaws/type/read/id/75

Burslardan yararlanma süresi azami süreler kadardır. Bu süreler, Yabancı Dil Hazırlık Programı'nda 2 yıl; ön lisans programlarında 4 yıl; 4 yıllık lisans programlarında 7 yıl, 6 yıllık lisans programlarında 9 yıldır. Burslar, bu sürenin sonuna kadar kesilmez. Haklı ve geçerli mazeretlerine istinaden herhangi bir dönemde kayıtlarını donduran öğrencilerin kayıt dondurdukları süreler bursluluk süresine ilave edilir.

https://www.ieu.edu.tr/tr/bylaws/type/read/id/75

Burslardan yararlanma süresi azami süreler kadardır. Bu süreler, Yabancı Dil Hazırlık Programı'nda 2 yıl; ön lisans programlarında 4 yıl; 4 yıllık lisans programlarında 7 yıl, 6 yıllık lisans programlarında 9 yıldır. Burslar, bu sürenin sonuna kadar kesilmez. Haklı ve geçerli mazeretlerine istinaden herhangi bir dönemde kayıtlarını donduran öğrencilerin kayıt dondurdukları süreler bursluluk süresine ilave edilir.

https://www.ieu.edu.tr/tr/bylaws/type/read/id/75

Eğitim ücretleri her yıl mütevelli heyetinin kararı ile belirlenmektedir. Bu konuda ayrıntılı bilgi için https://www.ieu.edu.tr/aday/tr/ucretler linkinden yararlanabilirsiniz.

Dersler ve Stajlar

Fakültelerde olduğu gibi yüksekokullarda da verilen diploma, dört yıllık lisans eğitiminin karşılığı olan lisans diplomasıdır, aralarında bir fark yoktur. Bu nedenle 4 yıllık lisans programlarını barındıran yüksekokul mezunları da yurtiçi veya yurt dışında lisansüstü programlara başvuru yapabilirler.

Eğitim dilimiz İngilizce olduğu için, üniversitemizin düzenlediği ‘Seviye Belirleme Sınavı’nda geçer puan alamayan öğrencilerimizin İngilizce Hazırlık Programını tamamlaması, lisans programındaki dersleri takip edebilmeleri açısından şarttır.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü doğası gereği uygulama ağırlıklı bir programdır. Gastronomi ve Mutfak Sanatları akademik eğitim-öğretim programımızda uygulamalı ve teorik dersler birbirlerini tamamlayarak sektöre bütüncül bir bakış açısı kazanmanızı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Uygulamalı mutfak dersleri sayesinde mutfaktaki hızınızı, pratiğinizi, deneyiminizi arttırırken; geniş teorik ders seçeneklerimiz sayesinde yönetimsel bilgi ve beceriler kazanıp, bilimsel yaklaşımları anlayarak araştırmayı deneyimleme şansı bulacaksınız. Yemek Stilistliği ve Fotoğrafçılığı, Şarap Bilimi, Gıda Bilimi, Yiyecek ve İçecek Yönetimi, İçecek Kültürü ve Gıda Üretiminde Malzeme Bilgisi ve Satın Alma gibi ve daha birçok teorik ders ile kendinizi gastronomi biliminin her alanında geliştirmeye hazır olacaksınız.

Eğitim öğretim programında yer alan teorik ve uygulamalı derslerin dağılımı birbirine eştir.

Sektörel başarınızı arttırmak amacıyla sizlerle yakından ilgilenmek bizler için çok önemlidir. Bu sebeple uygulama derslerinin içeriğine ve işleniş şekline göre sınıflarımız 10 – 20 arasında öğrenci kapasitesi ile uygulanmaktadır.

Bölümümüzde uygulamalı derslerin yapıldığı toplam 4 adet mutfak bulunmaktadır. Bu mutfaklar temel eğitim mutfağı, restoran mutfağı ve pastane mutfağı olarak gruplanmaktadır. Eğitim mutfaklarımız izle-öğren-uygula modeline göre tasarlanıp profesyonel mutfak sistemine uygun biçimde düzenlendi ve eğitimimizi en üst seviyeye taşımak için gerekli son teknolojik altyapı ile donatıldı. Profesyonel mutfaklarda bulunması gereken tüm ekipman ve donanım mutfaklarımızda mevcut. İndüksiyonlu ocaklar, konveksiyonel ve kombi fırınlar, son teknoloji pişirme ve soğutma araç-gereçleri, karıştırıcılar ve hamur açma makineleri, her çeşit akıllı mutfak robotu siz öğrencilerimizin kullanımına sunulmuş durumdadır. Aynı zamanda pastacılık alanında uzmanlaşmış şeflerimiz ile tüm pastane ürünlerini profesyonel pastane mutfağımızda uygulayarak öğrenebilirsiniz.

Mutfak derslerimizde izle-öğren-uygula yöntemi ile ilerliyoruz. Mutfakta alanında uzman ve sektör deneyimi geniş olan şefler ile çalışarak uygulama eğitimi veriyoruz. Ayrıca uygulama restoranımızda ders kapsamında şef ve öğrenciler tarafından hazırlanan günlük menüler misafirlerimiz ile buluşuyor. Bu sayede öğrencilerimiz gerçek bir restoran simülasyonunda kendini geliştirme yetisine sahip oluyor.

Mutfakta her operasyondan sorumlu olan pozisyon şefin kendisidir. Servisten sıcak mutfağa pasta mutfağına kadar koordinasyonunu gerçekleştirir ve yürütür. Bu sebeple sizlerin bu pozisyonda başarılı olması için tüm alt yapıyı sağlayacak mesleki eğitimi vermekteyiz.

Üniversitede eğitim alırken seçmeli derslerimizi uygulamalı ve teorik olarak geniş bir havuzda hazırlamış bulunmaktayız. Dünya mutfaklarının ayrıntılarını öğrenirken restoran yönetimini ilgilendiren mesleki ayrıntılara kadar çeşitli derslerimiz mevcuttur.

Genel eğitim dersleri siz öğrencilerimizi topluma, dünyaya ve mesleğinize çok yönlü olabilmeniz adına hazırlanmış derslerdir. Genel eğitim derslerimizi barındıran değişik başlıklarda havuzlarımız vardır. Öğrencilerimiz; iktisadi bilimler, insanlık ve toplum bilimleri, sosyal farkındalık ve etik, girişimcilik ve inovasyon, sanat ve iletişim havuzlarından diledikleri dersleri seçerek bilgi birikimlerini arttırma şansına sahip olacaklardır.

Eğitim dilimizin İngilizce olması ile birlikte öğrencilerimiz üniversitemiz kapsamında yer alan 9 farklı dilden birini seçerek küreselleşen dünyada yerlerini hazırlayacak ve ikinci yabancı dil avantajını kullanarak sektördeki farklılıklarını ortaya koyacaklardır.

Gastronomi alanı multidisipliner bir alan olup günümüz dünyasında hızla değişen ve popüler olan bir alandır. Bu değişimi izleyebilmeniz için bölümümüzde her türlü dersimiz mevcuttur.

Eğitim-öğretim hayatınız boyunca edindiğiniz bilgi birikimini nerede ve nasıl kullanıp yaratıcı olmanızı sağlayan araştırma/geliştirme ve bitirme projesi derslerimiz mevcuttur. Genel eğitim dersleri kapsamında inovasyon ve girişimcilik üzerine de ders alarak genç bir girişimci olabilme şansını da uzmanlarımızın desteği ile yakalamanızı sağlamaktayız.

Almış olduğunuzu eğitimi ve yeteneklerinizi sunabilmenizi sağlayabilmek için 4. sınıfta ders alarak portfolyo hazırlayabilmektesiniz.

Öğrenciler, bölümden mezun olmadan önce iki adet zorunlu stajı tamamlamak durumundadırlar. Tüm öğrenciler ikinci sınıfta 40 iş günü, üçüncü sınıfta ise 60 iş günü olmak üzere kurum dışında uygulama stajı yapmakla yükümlüdürler.

Yurt dışında yapılacak stajlar, GMSB ikili anlaşmaları kapsamında ilgili akademik yıl için belirlenen kontenjanlar dahilinde gerçekleştirilir.

Yurt dışı stajlarına seçilme ve değerlendirme kriterleri, anlaşmalı kurum/işletme ve ülkeler özelinde farklılıklar göstermektedir. Bunlara ilişkin bilgiler, stajların gerçekleştirileceği ilgili akademik yıl başında öğrencilere ilan edilir.

Bölümün anlaşması olduğu durumlar haricinde öğrencilerimize staj yapabilecekleri işletmeler bölümümüz tarafından sağlanmamaktadır. Ancak, öğrencilerimiz kendi imkanları dahilinde staj yapabileceği işletme bulamaması durumunda bölüm olarak her zaman destek vermekteyiz.

40 iş günü olarak yapılan ilk zorunlu staj mutfak ya da yönetim alanında yapılabilir. Ancak 60 iş günü olan 3. stajın mutfakta yapılması gerekmektedir.

Ancak aynı yerde iki kez üst üste staj yapılamaz ve staj yerinin uygunluğu konusunda staj komisyonunun onayını almak zorunludur.

Öğrencimizin staj talebinin kurumunuz tarafından onaylanması halinde 5510 sayılı Kanunun 5. maddesinin (b) bendi gereğince staj yapacak öğrencimizin “İş Kazası Meslek Hastalığı” primi stajı süresince Üniversitemiz tarafından ödenmektedir.  

Her staj dönemi, öğrencilerimiz staj komisyonu tarafından önceden belirlenmeyen rastgele zamanlarda denetlenmektedir. Bu denetleme en az 3 farklı zaman dilimini içermektedir.

Staj değerlendirme süreci, staj ile ilgili evrakların tam olarak teslim edilmesi ve stajlarına ilişkin sunumlarını gerçekleştirmeleri ile sonlandırılmaktadır. Ayrıntılar için aşağıda belirtilen linke tıklamanız yeterli:

 https://culinary.ieu.edu.tr/tr/stajlar

Staj değerlendirmelerinde başarısız notu aşağıdaki koşullarda verilmektedir.

  1. Staj evraklarının eksik teslim edilmesi,
  2. Staj sunumunun yapılmaması,
  3. Staj devam zorunluluğunu yerine getirmemesi,
  4. İşletme sahibi yapılan stajyer değerlendirme raporu,
  5. İşletme ile anlaşılmaması durumlarında staj başarısız olarak değerlendirilmektedir.

Başarısız olunan her staj tekrar edilmek durumundadır. Özel durumlar mevcut ise staj komisyonu tarafından belirtilen karara göre hareket edilmesi gerekmektedir. Özel durumlara yönelik:

  1. Öğrenciye ait sağlık problemi
  2. Ailevi (1. derece yakını) sağlık problemleri

Uygulamalı derslerde güvenlik ve hijyen kurallarına uyulmadığı takdirde öğrenci o günkü derse alınmayacaktır ve devamsızlıktan sayılacaktır.

Uygulamalı derslerde 3 kere (tüm ders boyunca) devamsızlık hakkı bulunmaktadır. Sayı artması durumunda öğrenci dersten NA (Devamsız) notu alarak kalacaktır.

Teorik derslerde devam zorunluluğu YÖK ve senato tarafından belirlenen oranda takip edilmektedir. Aşağıdaki linkten bir tıkla ulaşabilirsin:

https://www.ieu.edu.tr/tr/bylaws/type/read/id/72

Uygulamalı mutfak derslerinde kullanılacak bıçak ve ekipmanların olduğu mutfak seti üniversitemiz tarafından öğrencilere temin edilecektir. 

Uygulamalı mutfak derslerinde giyilmesi gereken üniforma ve terlik, bölüm tarafından yönlendirilen firmalardan öğrenci tarafından alınacaktır.

 

 

Çift dal veya yan dal koşulları ile ilgili her türlü sorun için aşağıdaki linki tıklaman yeterli:

https://www.ieu.edu.tr/tr/bylaws/type/read/id/21

Çift dal veya yan dal koşulları ile ilgili her türlü sorun için aşağıdaki linki tıklaman yeterli:

https://www.ieu.edu.tr/tr/bylaws/type/read/id/21

Çift dal veya yan dal koşulları ile ilgili her türlü sorun için aşağıdaki linki tıklaman yeterli:

https://www.ieu.edu.tr/tr/bylaws/type/read/id/21

Çift dal veya yan dal koşulları ile ilgili her türlü sorun için aşağıdaki linki tıklaman yeterli:

https://www.ieu.edu.tr/tr/bylaws/type/read/id/21

Çift dal veya yan dal koşulları ile ilgili her türlü sorun için aşağıdaki linki tıklaman yeterli:

https://www.ieu.edu.tr/tr/bylaws/type/read/id/21

YÖK kuralları gereği dört yıllık bir eğitim programına kabul edilen her öğrencinin bu programı başarı ile tamamlaması için azami 7 akademik yıl (14 akademik dönem) süresi vardır. İngilizce hazırlık sınıfı bu süreye dahil değildir.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nden mezun olan öğrenciler

-Şef olarak mutfak hiyerarşisindeki farklı pozisyonlarda görev alabilirler,

-Yiyecek-içecek sektörünün yönetim kademelerinde çalışabilir,

-Akademik olarak kendilerini geliştirerek üniversite veya akademilerde eğitmen şeflik yapabilirler.

Sektörde şef olarak çalışan mezunlar, kendi işletmelerini açmayı tercih edebilmekte ya da otel, havayolları, kruvaziyer gemileri, catering firmaları, gıda üretim şirketlerinde çalışabilmektedir; sektöre ürün tedarik eden firma ve hammadde şirketi kuran ya da bu firmalar için çalışan mezunlarımız da vardır.

Mezunlarımız yaygın olarak işletme, turizm işletmeciliği, ekonomi, gastronomi ve gıda tasarımı alanlarında yüksek lisans eğitimine devam etmektedirler. Bu alanların dışında kalan alanlarda da eğitiminize devam edebilirsiniz. Devam etmek için ilgili eğitim kurumlarının sınavlarında ve varsa mülakatlarında başarılı olmanız gerekir.

Sosyal ve doğa bilimleri alanlarında uzmanlığını almış öğretim üyesi ve öğretim görevlilerimizin yanı sıra mutfak uygulamaları konusunda ulusal ve uluslararası restorancılık deneyimlerine sahip öğretim görevlisi kadromuz mutfak uygulama derslerimizden sorumludur.

Akademik kadromuz lisans eğitimlerini tamamladıktan sonra ulusal ve uluslararası akademik kurumlarda uzmanlıklarını edinmişlerdir. Mutfak derslerinden sorumlu öğretim görevlilerimiz dünya mutfak konularında Avrupa ve Amerika’da yer alan gastronomi okullarında eğitim alarak yurtdışında farklı bölgelerde bulunan restoranlarda çalıştıktan sonra bölümümüz kadrosunda yerlerini almışlardır.

Bölümümüz akademik kadrosunda yer alan öğretim kadromuzun uzmanlık alanları gastronomi turizmi, mutfak kültürü, turizm pazarlaması, turizm işletmeciliği, duyusal analiz, gıda tasarımı, dünya mutfakları gibi alanlardan oluşmaktadır. Daha ayrıntılı bilgi için linki inceleyebilirsin. https://culinary.ieu.edu.tr/tr/academic_personnel

Bölüm olarak her mevsim değişik etkinlikler ve faaliyetler düzenlemekteyiz veya katılmaktayız. Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki linke tıklaman yeterli:

https://culinary.ieu.edu.tr/tr/mutfak-etkinlik

Bölümümüzün Portekiz'de bulunan Instituto Politecnico di Guarda kurumuyla Erasmus bağlantısı bulunmaktadır. Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki linke tıklaman yeterli:

https://oia.ieu.edu.tr/tr

Bu konuyla ilgili tüm soruların için aşağıdaki linki inceleyebilirsin.

https://www.ieu.edu.tr/tr/bylaws/type/read/id/72

Tüm merak ettiğiniz konular için bölüm sekreterliği ile iletişime geçebilirsiniz. Sekreterlik konuyu ilgili birime yönlendirecektir.

Tel: 0232 488 8144

E-posta: ceylin.kunt@ieu.edu.tr

E-Chef BİR TIKLA KARŞINDA

 SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.