Bizi takip edin
|
EN

UYGULAMALI YÖNETİM BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Eğitim Amaçları

  • Gastronomin çok disiplinli yapısına uygun kavram, beceri, araç-gereç ve teknolojiler ile yiyecek-içecek sektörünün farklı alanlarında teorik ve pratik bilgileri kavramsal bir çerçeve dahilinde değerlendirebilen profesyoneller yetiştirir.
  • Dünya ve Türk Mutfak kültürleri çerçevesinde, gıda hijyeni, güvenliği ve temel beslenme ilkelerinin insan ve toplum sağlığı üzerindeki etkilerini bilerek, profesyonel mutfak uygulamalarını çevre bilinci ile sürdürülebilirlik esaslarına uygun biçimde gerçekleştiren profesyoneller yetiştirir.
  • Gastronomi ve Mutfak Sanatlarına ilişkin etik değerlere sahip, bilgi, beceri ve yetkinliklerini yaşam boyu öğrenme ve sürdürülebilirlik bilinciyle güncelleyen ve geliştiren bireyler yetiştirir.
  • Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak ulusal-uluslararası platformlarda kendini ifade edebilen ve mesleki becerilerini sergileyen profesyoneller yetiştirir.
  • Profesyonel mutfak uygulamalarını, sanat, tasarım ve gastronomi disiplinleri çerçevesinde yorumlayabilen profesyoneller yetiştirir.

 SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.