UYGULAMALI YÖNETİM BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Akademik Yayınlar

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Uluslararası

 • Zeynep Ozdamar Ertekin and Deniz Atik.
  (2020) Institutional Constituents of Change for a Sustainable Fashion System.
  Journal Of Macromarketing , Vol. 30, No. 3, 362-379,
 • Zeynep Ozdamar Ertekin , Bengu Sevil Oflac and Cemre Serbetcioglu.
  (2020) Fashion Consumption during Economic Crisis: Emerging Practices and Feelings of Consumers,.
  Journal Of Global Fashion Marketing , Vol. 11, No. 3,
 • Zeynep Ozdamar Ertekin , Deniz Atik and Jeff Murray.
  (2020) The logic of sustainability: institutional transformation towards a new culture of fashion.
  Journal Of Marketing Management , Vol. 36, No. 15-16, 1447-1480,
 • Zeynep Ozdamar Ertekin , Deniz Atik.
  (2015) Sustainable Markets: Motivating Factors, Barriers, and Remedies for Mobilization of Slow Fashion.
  Journal Of Macromarketing , Vol. 35, No. 1, 53-69,
 • Idil Goksel.
  (2013) Female Labor Force Participation in Turkey: The Role of Conservatism.
  Women's Studies International Forum , Vol. 41,
 • Deniz Atik , Zeynep Ozdamar Ertekin.
  (2013) Childrens Perception of Food and Healthy Eating: Dynamics Behind Their Food Preferences.
  International Journal Of Consumer Studies , Vol. 37, No. 1, 59-65,
 • O.J. De Groot Idil Goksel.
  (2011) Conflict and Education Demand in the Basque Region.
  Journal Of Conflict Resolution , 1-26,
 • Zsolt Varga , Betül Öztürk , Manuela Meppen , Klaus Mayer , Maria Wallenius and Christopf Apostolidis.
  (2011) Characterization and classification of uranium ore concentrates (yellow cakes) using infrared spectrometry.
  Radiochimica Acta , Vol. 99, No. 12, 807-813,
 • Betül Öztürk , Ayşegül Yalçın , Durmuş Özdemir.
  (2010) Determination of Olive Oil Adulteration with Vegetable Oils by Near Infrared Spectroscopy coupled with Multivariate Calibration".
  Journal Of Near Infrared Spectroscopy , Vol. 18, No. 3, 191-201,
 • Durmuş Özdemir , Betül Öztürk.
  (2004) Genetic Multivariate Calibration Methods for Near Infrared (NIR) Spectroscopic Determination of Complex Mixtures.
  Turkish Journal Of Chemistry , Vol. 28, 497-514,

Diğer indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Ulusal

 • Zeynep Özdamar Ertekin , Pınar Özkılıç Dilek.
  (2022) Digitalization and Consumer Activism: Underlying Motives and Feelings of Consumers and Implications for Brands.
  Pazarlama Ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi , Vol. 15, No. 1, 141-192,
 • Simge Kömürcü , Selin İşevcan Ertamay , Mehmet Emre Güler.
  (2021) IMPACTS OF TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ON EMPLOYMENT STRUCTURE OF TOURISM INDUSTRY.
  Journal Of Management And Economics Research , Vol. 19, No. 1, 146-165,
 • Feray İrigüler , Mehmet Emre Güler.
  (2017) Professional Tourist Guides Perceptions on Gastronomic Tourism in Turkey.
  Journal Of Tourism And Gastronomy Studies , Vol. 5, No. 1, 3-19,
 • İdil Göksel , Alper Duman.
  (2016) İzmir'de İş Ağları: Göçmenler Neden Farklı?.
  Çalışma Ve Toplum , Vol. 50,
 • Feray İrigüler , M. Emre Güler.
  (2016) Emotional Labor of Tourist Guides: How Does It Affect Their Job Satisfaction and Burnout Levels?.
  Journal Of Yaşar University , Vol. 11, No. 42, 113-123,
 • Kemal Kurtuluş , Zeynep Ozdamar Ertekin.
  (2015) Consumers Attitude to and Choice of Store Brands in Fashion Apparel: Role of Gender and Shopping Style.
  METUStudies In Development , Vol. 42, 1-28,
 • Zeynep Ozdamar Ertekin , Deniz Atik.
  (2012) Word-of-Mouth Communication in Marketing: An Exploratory Study of Motivations Behind Opinion Leadership and Opinion Seeking.
  ODTÜ Gelişme Dergisi , Vol. 39, No. 3, 323-345,

Uluslararası

 • FERAY IRIGULER.
  (2021) Exploring Residents’ Perception on Gastronomic Tourism Development: A Study of International Urla Artichoke Festival.
  International Journal Of Contemporary Tourism Research , Vol. 5, No. 1, 77-86, ISBN: E-ISSN 2587-1528
 • Aypar Satı , İpek Kazançoğlu.
  (2020) The Effect of Food Influencers on Consumers’ Intention to Purchase Food Products/Services.
  Journal Of Gastronomy, Hospitality And Travel , Vol. 3, No. 2, 150-163,
 • Zeynep Ozdamar Ertekin.
  (2019) Can Luxury Fashion Provide a Roadmap for Sustainability?.
  Markets, Globalization & Development Review , Vol. 4, No. 1,
 • Zeynep Ozdamar Ertekin.
  (2019) Linda Welters and Abby Lillethun, Fashion History: A Global View (2018).
  Markets, Globalization & Development Review , Vol. 4, No. 1,
 • İdil Göksel , Gül Ertan Özgüzer.
  (2018) Turkiye ve Cin Ekonomilerinin Yapısal Donusumu: Karsilastirmali bir Analiz.
  Ekonomik Yaklaşım , Vol. 29, No. 107, 77-101,
 • Zeynep Ozdamar Ertekin.
  (2017) The True Cost: The bitter truth behind fast fashion.
  Markets,Globalization And Development Review , Vol. 2, No. 3,
 • Zeynep Ozdamar Ertekin.
  (2016) Conflicting Perspectives on Speed: Dynamics and Consequences of the Fast Fashion System.
  Markets,Globalization And Development Review , Vol. 1, No. 1,
 • Zeynep Ozdamar Ertekin , Gül Bayraktaroğlu , Nilgün Gürkaynak.
  (2014) Role of Shopping Motives, Age and Gender in Evaluating Retail Atmospheric Cues.
  Asian Journal Of Marketing , Vol. 8, No. 1, 24-43,

Hakemli dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

 • İdil Göksel , Elifnur Uysal.
  (2018) Cinsiyete Dayalı Kuznet Eğrisi: Türkiye'de Kadın işgücü Katılım Oranının Yükselmemesinin Nedenleri.
  Uluslararası Yönetim Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , Vol. 5, No. 10, 47-56,
 • Duygu Gizem Saygın , Gözde Dumlu Bilgin.
  (2017) The Low FODMAP Diet As A Current Dietary Approach On Irritable Bowel Syndrome.
  International Peer-Reviewed Journal Of Nutrition Research , 117-147,
 • Zeynep Ozdamar Ertekin , Ela Burcu Uçel , Bengü Sevil Oflaç , Olca S. Dalkılıç.
  (2021) Dress and Professional Identity: Changing Wardrobes of Women in the Pandemic-era.
  Fashion Tales 2020+1 Conference
 • Aypar Satı.
  (2021) Laboratuvarda Üretilen Et (Lab-Et) Üzerine Kavramsal Bir İnceleme.
  Balıkesir Üniversitesi / 21. Ulusal - 5. Uluslararası Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı
  626-635, ISBN: 978-605-254-505-8
 • Zeynep Ozdamar Ertekin , Bengü Sevil Oflaç , Ela Burcu Uçel , Olca S. Dalkılıç.
  (2021) Dress and Professional Identity in the Pandemic-era: A Visual Exploration of Women’s Clothing in Home-working life.
  Culture Costume And Dress 3rd International Conference The Body Politic: Dress, Identity And Power
 • Zeynep Özdamar Ertekin , Pınar Özkılıç Dilek.
  (2021) Dijitalleşme ve Tüketici Aktivizmi: Tüketicilerin Motivasyonları ve Duyguları ve Markalar İçin Sonuçları.
  25. PPAD Pazarlama Kongresi
  151-154, ISBN: 978-605-136-540-4
 • Cemre Serbetcioglu , Zeynep Ozdamar Ertekin , Bengu Sevil Oflac.
  (2019) Fashion Consumption at time of Economic Crisis.
  Global Fashion Management Conference: Fashion, Culture And Design Management In Sustainable Environment, ESCP Europe Republic Campus, Paris
  766-769,
 • Betül Öztürk , Selin İşevcan Ertamay.
  (2019) Wine bottle design thinking modelling: An analysis of local wine brands within Urla vineyard road.
  42nd World Congress Of Vine And Wine / BIO Web Of Conferences
  ISBN: 2117-4458
 • Feray Iriguler.
  (2019) Gastronomik Kimlik Oluşumunda Mutfak Müzelerinin Rolü: Köstem Zeytinyağı Müzesi Örneği.
  20. Ulusal Turizm Kongresi / 20. Ulusal Turizm Kongresi Bildiri Kitabı
  812-818, ISBN: 978-975-06-3632-5
 • Betül Öztürk , Selin İşevcan Ertamay.
  (2019) Wine bottle design thinking modelling: An analysis of local wine brands within Urla vineyard road.
  42nd World Congress Of Vine And Wine
 • Selin İşevcan Ertamay , Atilla Akbaba.
  (2019) European Union Tourism Policies: Institutionalization Impact Factors.
  VIII. National And IV. International Eastern Mediterranean Tourism Symposium / Rural Tourism - Proceeding Book
  514-520,
 • Cemre Serbetcioglu , Zeynep Ozdamar Ertekin.
  (2019) Fashion Consumption at Time of Economic Crisis.
  Supported By TÜBİTAK 2223‐D Program / Qualitative Paper Development Workshop In Management And Marketing, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir
 • Necmiye Nida Özgen , Settar Uğur Kurt , Aypar Satı.
  (2019) Hostellere Yapılan Çevrimiçi Yorumların Değerlendirilmesi: İstanbul ve Kapadokya Örnekleri.
  Anatolia Turizm Akademisi / 5. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı
  39-40, ISBN: 978-975-441-525-4
 • İdil Göksel , Elifnur Uysal.
  (2018) Cinsiyete Dayalı Kuznet Eğrisi: Türkiye'de Kadın İşgücü Katılım oranının Yükselmemesinin Nedenleri.
  SADAB Uluslararası Sosyal Araştırmalar Ve Davranış Bilimleri $empozyumu
 • Zeynep Ozdamar Ertekin , Deniz Atik.
  (2018) Emergence of sustainable fashion and the institutional actors of change.
  Macromarketing Society / Conference Proceedings Macromarketing Conference 2018, Leipzig
  312-312, ISBN: ISBN 978-3-00-060623
 • Betül Öztürk , Buket Kasalı , Arda Yılmaz.
  (2018) URLA – CREATIVE TOURISM, HERITAGE CUISINES, FOODWAYS AND GASTRONOMIC TRADITIONS.
  HOTELPLAN2018
 • Feray İrigüler.
  (2018) Potential of Izmir as a Culinary Tourism Destination and Stakeholders’ Participation in Image Development.
  4th International Gastronomic Tourism Congress / 4th International Gastronomic Tourism Congress Proceedings
  100-110, ISBN: 9786058255890
 • Zeynep Ozdamar Ertekin , Deniz Atik.
  (2018) Emergence of Sustainable Markets in the Field of Fashion: Institutional Actors as initiators of Change.
  Consumer Culture Theory Conference, University Of Southern Denmark, Odense, Denmark
 • Idil Göksel , Lena Çavuşoğlu.
  (2018) Exploring Motivations of Cryptocurrency Enthusiasts.
  EBES
 • Feray İrigüler , Osman Nuri Özdoğan.
  (2017) Food Festivals as a Gastronomic Event and Attendees Motivations The Case Of International Urla Artichoke Festival.
  3. International Gastronomic Tourism Congress / International Gastronomic Tourism Congress Proceedings
 • Betül Öztürk , Selin İşevcan Ertamay.
  (2017) 21. YÜZYILA DOĞRU TÜRK GASTRONOMİSİ VE GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE GELİŞİMİNİN ETKİLERİ.
  18. Ulusal Turizm Kongresi
 • Betül Öztürk , Selin İşevcan Ertamay.
  (2017) 21. Yüzyıla Doğru Türk Gastronomisi Ve Geçmişten Günümüze Gelişiminin Etkileri.
  18. Ulusal Turizm Kongresi
  756-764, ISBN: 978-605-2323-09-0
 • Feray İrigüler , Betül Öztürk.
  (2016) Street Food as a Gasronomic Tool in Turkey.
  2. International Gastronomic Tourism Congress İzmir / International Gastronomic Tourism Congress Proceedings
  49-64, ISBN: 978-605-67238-0-3
 • Zeynep Ozdamar Ertekin , Deniz Atik.
  (2016) Emergence of Sustainable Markets in the Field of Fashion: Institutional actors as Initiators of Marketplace Dynamics,.
  International Society Of Markets And Development (ISMD),14th Biennial Conference, Lima, Peru
 • Zeynep Ozdamar Ertekin , Deniz Atik.
  (2015) Aging of Youth through Fashion: Influential Dynamics and the Societal Implications.
  Consumer Culture Theory Conference
 • Zeynep Ozdamar Ertekin , Deniz Atik.
  (2015) Challenges of Research With Children: Research Case on How Children Perceive Food.
  40th Macromarketing Conference, Chicago
  565-579,
 • Feray İrigüler , Mehmet Emre Güler.
  (2015) Türkiyedeki Profesyonel Turist Rehberlerinin Gastronomi Turizmine Bakışı..
  1. International Gastronomic Tourism Congress İzmir / International Gastronomic Tourism Congress Proceeding Abstracts
  43-43,
 • Zeynep Ozdamar Ertekin , Deniz Atik.
  (2015) Aging of Youth through Fashion: Influential Dynamics and the Societal Implications.
  Macromarketing Conference / 40th Annual Macromarketing Conference Proceedings, Chicago,
  38-53,
 • Zeynep Ozdamar Ertekin , Deniz Atik.
  (2015) Research Case on How Children Perceive Food,.
  Consumer Culture Theory Conference
 • Zeynep Ozdamar Ertekin , Deniz Atik.
  (2014) Emergence of Sustainable Markets: Interactions among Different Actors of the Fashion System.
  39thAnnual Macromarketing Conference, Royal Holloway University Of London, UK
  815-819,
 • Idil Goksel , Alper Duman.
  (2013) Job Networks in Izmir: Why are Migrants different?.
  EcoMod / Conference Proceedings CD Of EcoMod2013, International Conference On Policy Modelling.
 • Zeynep Ozdamar Ertekin , Deniz Atik.
  (2013) Towards a Sustainable Fashion System: Slow Fashion Movement.
  38thAnnual Macromarketing Conference, Schulich School Of Business, York University, Toronto, Canada,
  310-313,
 • Idil Goksel.
  (2012) The Influence of Maternal Employment on Children’s Long Run Achievement: Case of Izmir.
  EcoMod / Conference Proceedings Of EcoMod2012, International Conference O Policy Modelling (CD)
 • Zeynep Ozdamar Ertekin , Nilgün Gürkaynak.
  (2012) Role of Routines, Rituals and Shared Values in Shaping Families Brand Preferences.
  International Congress Of Family And Consumer Sciences, Antalya, Turkey
  327-350,
 • Zeynep Ozdamar Ertekin , Nilgün Gürkaynak.
  (2011) Congruence between Atmospheric Cues and Store Image in Fashion Retailing.
  10th International Marketing Trends Conference, Paris
 • Idil Goksel .
  (2010) Conservatism and Female Labour Force Participation in Turkey.
  EcoMod / Conference Proceedings Of EcoMod2010, International Conference O Policy Modelling (CD)
 • Idil Goksel .
  (2009) Determinants of Demand for Education in Turkey.
  UNICEF And Egypt National Child Rights Observatory / Child Poverty And Disparities: Public Policies For Social Justice
  155-177,
 • Idil Goksel .
  (2008) Determinants of School Attainment in Turkey and the Impact of the Extension of Compulsory Education.
  EcoMod / Conference Proceedings Of EcoMod2008, International Conference On Policy Modelling (CD)
 • Zeynep Ozdamar Ertekin.
  Holistic and Critical Perspective to Politics of Dress and the Female Body in Workplace Settings.
  28-46
  Ela Burcu Uçel.
  Eastern Perspectives on Women’s Roles and Advancement in Business.
  (2022), IGI Global, ISBN: ISBN 9781799887423
 • Selin İşevcan Ertamay.
  Punta Cana, Cape Town ve Skopelos.
  Aytuğ Arslan , Simge Kömürcü.
  1 Adım, 23 Seyyah, 68 Rota.
  (2020), Nobel Akademik Yayıncılık,
 • Betül Öztürk , Feray IRIGULER , Selin İşevcan Ertamay.
  Uluslararası Otel İŞletmelerinde Sürdürülebilirlik.
  165-190
  Osman Nuri Özdoğan.
  Uluslararası Otel İŞletmeleri ve Yönetimi.
  (2020), Detay Yayıncılık, ISBN: 9786052543351
 • Betül Öztürk , Feray İrigüler.
  Singapur Mutfağı.
  311-322
  Nilüfer Şahin Perçin.
  Dünya Mutfak Kültürleri.
  (2020), Beta Yayınevi, ISBN: 978-605-242-880-1
 • Feray İrigüler.
  Kremalar, Koyu Kremalar, Pudingler, Soğuk Tatlılar ve Soslar.
  977-995
  Elif Denizci.
  Profesyonel Aşçılık.
  (2019), Nobel Yaşam, ISBN: 9786059746939
 • Necmiye Nida Özgen , Settar Uğur Kurt , Aypar Satı.
  Hostellere Yapılan Çevrimiçi Yorumların Değerlendirilmesi: İstanbul ve Kapadokya Örnekleri.
  276-290
  Özkan Tütüncü.
  Rekreasyon Araştırmalarında Yeni Yaklaşımlar.
  (2019), Detay Yayıncılık, ISBN: 978-975-441-525-4
 • Betül Öztürk.
  Mutfakta Enginar lezzeti.
  Betül Öztürk , Eren Akçiçek , Durmuş Eşiyok.
  Enginar Kalbi Olan Lezzet ve Sağlık Sebzesi.
  (2018), İzmir Ticaret Borsası, ISBN: 978-605-137-681-3
 • Betül Öztürk , Sırma Güven.
  Gastronomi ile ilgili genel kavramlar.
  1-13
  Atilla Akbaba , Neslihan Çetinkaya.
  Gastronomi ve Yiyecek Tarihi.
  (2018), Detay, ISBN: 978-605-2323-67-0
 • Selin İşevcan Ertamay , Feray İrigüler.
  Turistik Ürün, Çekicilik ve Ağırlamanın Bir Unsuru Olarak Gastronomi.
  14-34
  Atilla Akbaba , Neslihan Çetinkaya.
  Gastronomi ve Yiyecek Tarihi.
  (2018), Detay Yayıncılık,
 • Betül Öztürk.
  Zeytin ve bölge kültürü Üzerine kurgulanmş Bir Yaşamı Paylaşmak.
  136-139
  İzmir Akdeniz Akademisi.
  Ölmez ağacın Peşinde Zeytinime Dokunma İzmir Zeytin Sempozyumu.
  (2018), İzmir Akdeniz Akademisi, ISBN: 978-975-18-0192-0
 • Feray İrigüler , Mehmet Emre Güler.
  Tourist Guiding: Cindirella of the Tourism.
  203-216
  Cevdet Avcıkurt , Mihaela S. Dinu , Necdet Hacıoğlu , Recep Efe.
  Global Issues and Trends in Tourism.
  (2016), St. Kliment Ohridski University Press Sofia,
 • Idil Goksel.
  Ekonomik Algı ve Gerçeklik.
  Esra Keloğlu İşler.
  Algı İllüzyon Gerçeklik.
  (2016),
 • Feray Iriguler , Betül Öztürk , Sırma Güven.
  Sokak Yemekleri.
  217-238
  Osman Nuri Özdoğan.
  Yiyecek İçecek Endüstrisinde Trendler II.
  (2016), Detay Yayıncılık, Ankara,
 • Idil Goksel.
  Türkiye'de Kadın İşgücü: Muhafazakarlığın Rolü.
  147-172
  Saniye Dedeoglu , Adem Yavuz Elveren.
  2000'ler Türkiye'sinde Sosyal Politika ve Toplumsal Cinsiyet.
  (2015), İmge Kitabevi, ISBN: 978-975-533-822-4
 • İdil Göksel.
  The Influence of Maternal Employment on Children's Long Run Achievement: Case of Izmir.
  M Jarecka/Lyluk , Oliver Holz.
  Gender and Education From Different Angles.
  (2014), Lit Verlag: Zurich,
 • Betül Öztürk , Aysun Arıkan , Durmuş Özdemir.
  Olive Oil Adulteration with Sunflower and Corn Oil Using Molecular Fluorescence Spectroscopy: Determination of Olive Oil Adulteration with Sunflower and Corn Oil.
  451-461
  Victor Preedy , Ronald Watson.
  Olives and Olive Oil in Health and Disease Prevention.
  (2010), Academic Press, ISBN: 978-0-12-374420-3

E-Chef BİR TIKLA KARŞINDA

 SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.