Stajlar | İzmir Ekonomi Üniversitesi

UYGULAMALI YÖNETİM BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Stajlar

Öğrencilerimiz eğitim-öğretim süresi boyunca 3 farklı zorunlu stajı tamamlamak durumundadırlar.

1.Staj:  Uygulama veya Yönetim Stajı

1.Sınıfın tamamlandığı yıl yaz aylarında

20 iş günü kesintisiz

2.Staj: Uygulama veya Yönetim Stajı

2.Sınıfın tamamlandığı yıl yaz aylarında

20 iş günü kesintisiz

3.Staj: Uygulama Stajı*

3.Sınıfın tamamlandığı yıl yaz aylarında

60 iş günü kesintisiz

*Öğrencilerimiz 3. sınıf stajını belirli bir kontenjan dahilinde olmak üzere yurtdışında bölümümün işbirliklerine bağlı olarak ödüllü restoranlar ve şeflerle gerçekleştirilebilir. Kontenjanlar, öğrencilerin önceki 3 yıl boyunca gösterdikleri akademik performansın değerlendirmeleri ve mülakatları sonucunda belirlenir.

Staj yapacak öğrencilerin staj başlama tarihinden en az 2 hafta öncesine kadar “Staj Kabul Formu”nu öncelikle staj yapacakları kurum yetkilisine; ardından da staj komisyonu üyelerinden birine imzalatması gerekmektedir. Belgeden alınacak iki kopyanın 1 kopyasının zorunlu staj sigortasının yapılabilmesi için Kariyer Yönlendirme Merkezi’ne iletilmesi, 1 kopyasının da öğrenci tarafından saklanması gerekmektedir. Belgenin aslı ise Ar. Gör. Duygu Saygın’a (duygu.saygin@ieu.edu.tr) teslim edilecektir. Teslim ettiklerine dair gerekli dosyayı imzalamaları zorunludur.

Staj Komisyonu Üyeleri:

Gastronomi ve Mutfak Sanatları ve(ya) Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü’ne ilişkin staj günlükleri her üç staj için de Ingilizce olarak hazırlanır ve yeni akademik güz dönemi başlangıcında ilk hafta staj sunumları gerçekleştirildikten sonra Ar. Gör. Duygu Saygın'a teslim edilir.

Stajların başarılı sayılabilmesi için rapor yazılırken IEU Staj Kılavuzu’nda belirtilenlere ek olarak aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

  • Staj Raporu günlüğünde verilen sorulara ek olarak staj yapılan her gün için o gün yapılan işlere ilişkin bilgiler yer almalıdır. Ayrıca her sayfa departman yetkilisine imzalatılmalı ve tarih belirtilmelidir.
  • Staj Yeri Değerlendirme Formu stajyer öğrenci tarafından doldurulup staj raporu ile birlikte teslim edilmelidir.
  • Stajyer Değerlendirme Formu kuruma doldurtulup, zarf içinde ağzı kapalı ve mühürlü teslim edilmelidir.

 

STAJ RAPORU İÇERİK

Teslim edilecek staj raporu şu belgelerden oluşur:

* Kapak

* Özet

* Sorular/Cevaplar

* Günlük

* Stajyeri Değerlendirme Formu

* Stajyer Değerlendirme Formu (İmza ve kapalı zarfta kaşeli teslim edilecek)

* Sunum dosyasını içeren CD

E-Chef BİR TIKLA KARŞINDA


 SOSYAL MEDYA


İzmir Ekonomi Üniversitesi
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.