Bizi takip edin
|
EN

UYGULAMALI YÖNETİM BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Stajlar

https://youtu.be/qhRu1hEROWk

Öğrencilerimiz eğitim-öğretim süresi boyunca 2 farklı zorunlu stajı tamamlamak durumundadırlar.

Staj Kodu

Staj Süresi

CLMST 304 Uygulama veya Yönetim Stajı

40 iş günü

CLMST 404 Uygulama Stajı

60 iş günü

*Öğrencilerimiz 3. sınıf stajını belirli bir kontenjan dahilinde olmak üzere yurtdışında bölümümüzün işbirliklerine bağlı olarak gerçekleştirilebilir. Yurtdışında staj yapmaya hak kazanan öğrenciler; önceki 3 yıl boyunca gösterdikleri akademik performans değerlendirmesi ve işbirliği anlaşması hükümlerine göre belirlenir.

Staj yapacak öğrencilerin staj başlama tarihinden en az 3 hafta öncesine kadar “Staj Kabul Formu”nu öncelikle staj yapacakları kurum yetkilisine; nihai onay için, staj kabul formunu uygulamalı eğitim komisyonu üyelerinden birine imzalatmalıdır. Belgeden alınacak iki kopyanın 1 kopyasının zorunlu staj sigortasının yapılabilmesi için Kariyer Yönlendirme Merkezi’ne iletilmesi, 1 kopyasının da öğrenci tarafından saklanması gerekmektedir. Belgenin aslı ise Araş. Gör. Didem Tıraş’a teslim edilmelidir.

Staj Komisyonu Üyeleri:

Gastronomi ve Mutfak Sanatları ve(ya) Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü’ne ilişkin staj dosyaları her iki staj için de İngilizce olarak hazırlanır ve öğrencinin staj bitiş tarihini takip eden 1 hafta içerisinde Araş. Gör. Didem Tıraş'a teslim edilir. Teslim ettiklerine dair gerekli dosyayı imzalamaları zorunludur. 

Stajların başarılı sayılabilmesi için rapor yazılırken IEU Staj Kılavuzu’nda belirtilenlere ek olarak aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi zorunludur: 

  • Staj dosyası mavi plastik dosya içerisine hazırlanmalıdır. Her bir evrak ayrı poşet dosya içerisinde yer almalıdır.
  • Staj raporu Times New Roman, 12 punto ile iki yana yaslı ve 1,5 satır aralığı ile hazırlanmalıdır.
  • Staj raporunda verilen sorulara ek olarak staj günlüğünde yapılan her gün için o gün yapılan işlere ilişkin bilgiler yer almalıdır. Ayrıca her sayfa departman yetkilisine imzalatılmalı ve tarih belirtilmelidir.
  • Staj Yeri Değerlendirme Formu stajyer öğrenci tarafından doldurulup staj raporu ile birlikte teslim edilmelidir.
  • Stajyer Değerlendirme Formu kuruma doldurtulup, zarf içinde ağzı kapalı ve mühürlü teslim edilmelidir.
  • Staj sunumu dönemin ilk haftasında komisyon tarafından bildirilen tarihte ve saatte yüz yüze olarak gerçekleştirilir. Staj sunumunu gerçekleştirmeyen öğrenciler stajdan başarısız sayılacaktır. Staj dosyasını teslim etmeyen veya eksik teslim eden öğrenciler staj sunumuna alınmayacaktır. 

Staj evraklarının istenen şekilde ve zamanında teslim edilmemesi halinde öğrencinin staj notu başarısız olarak girilecektir. 

STAJ DOSYASI İÇERİK

Teslim edilecek staj dosyası şu belgelerden oluşur:

* Staj Raporu

*Staj Günlüğü

*Staj Kabul Formu

* Staj Yeri Değerlendirme Formu

* Stajyer Değerlendirme Formu (İmza ve kapalı zarfta kaşeli teslim edilecek)

* Sunum dosyasını içeren CD 

Staj dosyasında yer alması gereken evraklara ulaşmak için lütfen ilgili linklere tıklayınız.

Staj Kabul Formu için: 

https://phoenix.ieu.edu.tr/betanix/uploads/cms/cam.sams.ieu.edu.tr/2651_1699448882.pdf

-Staj Raporu

https://phoenix.ieu.edu.tr/betanix/uploads/cms/cam.sams.ieu.edu.tr/2651_1699450229.pdf

-Staj Günlüğü

https://phoenix.ieu.edu.tr/betanix/uploads/cms/cam.sams.ieu.edu.tr/2651_1699450563.pdf

-Staj Sunumu

https://phoenix.ieu.edu.tr/betanix/uploads/cms/cam.sams.ieu.edu.tr/2651_1699450564.pdf

 -Stajyer Değerlendirme Formu:

CLMST 304 stajı için: (eski kodları ile ST 104 ve/veya ST 204)

https://phoenix.ieu.edu.tr/betanix/uploads/cms/cam.sams.ieu.edu.tr/2651_1664451120.pdf

CLMST 404 stajı için (eski kodu ile ST 312 / ST304):

https://phoenix.ieu.edu.tr/betanix/uploads/cms/cam.sams.ieu.edu.tr/2651_1634022056.pdf

-Staj Yeri Değerlendirme Formu:

https://phoenix.ieu.edu.tr/betanix/uploads/cms/cam.sams.ieu.edu.tr/2651_1634022054.pdf

İzmir Ekonomi Üniversitesi Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu (UYBYO), Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde (GMSB) öğrenim gören öğrenciler için staj ve uygulamalı ders esaslarını belirleyen bir kılavuz mevcuttur. Ayrıntılı bilgi için aşağıda aşağıdaki linkten bu kılavuza ulaşabilirsiniz.

https://phoenix.ieu.edu.tr/betanix/uploads/cms/cam.sams.ieu.edu.tr/2651_1699448552.pdf

 SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.