UYGULAMALI YÖNETİM BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Stajlar

Öğrencilerimiz eğitim-öğretim süresi boyunca 3 farklı zorunlu stajı tamamlamak durumundadırlar.

Staj Kodu

Staj Süresi

CLMST 203 Uygulama veya Yönetim Stajı

20 iş günü

CLMST 303 Uygulama veya Yönetim Stajı

20 iş günü

CLMST 404 Uygulama Stajı*

60 iş günü

*Öğrencilerimiz 3. sınıf stajını belirli bir kontenjan dahilinde olmak üzere yurtdışında bölümümüzün işbirliklerine bağlı olarak ödüllü restoranlar ve şeflerle gerçekleştirilebilir. Kontenjanlar, öğrencilerin önceki 3 yıl boyunca gösterdikleri akademik performansın değerlendirmeleri ve mülakatları sonucunda belirlenir.

 

Staj yapacak öğrencilerin staj başlama tarihinden en az 3 hafta öncesine kadar “Staj Kabul Formu”nu öncelikle staj yapacakları kurum yetkilisine; ardından ön onay için mutfak derslerinden sorumlu öğretim görevlisine imzalatmalıdır. Ön onayı alan öğrenci; nihai onay için, staj kabul formunu staj komisyonu üyelerinden birine imzalatmalıdır. Belgeden alınacak iki kopyanın 1 kopyasının zorunlu staj sigortasının yapılabilmesi için Kariyer Yönlendirme Merkezi’ne iletilmesi, 1 kopyasının da öğrenci tarafından saklanması gerekmektedir. Belgenin aslı ise Ar. Gör. Duygu Saygın’a (duygu.saygin@ieu.edu.tr) teslim edilmelidir.

Staj Kabul Formu için: 

https://phoenix.ieu.edu.tr/betanix/uploads/cms/cam.sams.ieu.edu.tr/2651_1634022053.pdf

Staj Komisyonu Üyeleri:

Gastronomi ve Mutfak Sanatları ve(ya) Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü’ne ilişkin staj dosyaları her üç staj için de İngilizce olarak hazırlanır ve öğrencinin staj bitiş tarihini takip eden 1 hafta içerisinde Araş. Gör. Duygu Saygın'a teslim edilir. Teslim ettiklerine dair gerekli dosyayı imzalamaları zorunludur.

Stajların başarılı sayılabilmesi için rapor yazılırken IEU Staj Kılavuzu’nda belirtilenlere ek olarak aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

  • Staj dosyası mavi plastik dosya içerisine hazırlanmalıdır. Her bir evrak ayrı poşet dosya içerisinde yer almalıdır.
  • Staj raporu tercihen; Times New Roman, 12 punto ile iki yana yaslı ve 1,5 satır aralığı ile hazırlanmalıdır.
  • Staj raporunda verilen sorulara ek olarak staj günlüğünde yapılan her gün için o gün yapılan işlere ilişkin bilgiler yer almalıdır. Ayrıca her sayfa departman yetkilisine imzalatılmalı ve tarih belirtilmelidir.
  • Staj Yeri Değerlendirme Formu stajyer öğrenci tarafından doldurulup staj raporu ile birlikte teslim edilmelidir.
  • Stajyer Değerlendirme Formu kuruma doldurtulup, zarf içinde ağzı kapalı ve mühürlü teslim edilmelidir.
  • Staj sunumu komisyon tarafından bildirilen tarihte gerçekleştirilir. Staj sunumunu gerçekleştirmeyen öğrenciler stajdan başarısız sayılacaktır. Staj dosyasını teslim etmeyen veya eksik teslim eden öğrenciler staj sunumuna alınmayacaktır.

STAJ DOSYASI İÇERİK

Teslim edilecek staj raporu şu belgelerden oluşur:

* Staj Raporu

*Staj Günlüğü

*Staj Kabul Formu

* Staj Yeri Değerlendirme Formu

* Stajyer Değerlendirme Formu (İmza ve kapalı zarfta kaşeli teslim edilecek)

* Sunum dosyasını içeren CD

Staj dosyasında yer alması gereken evraklara ulaşmak için lütfen ilgili linklere tıklayınız.

-Staj Raporu, Günlük ve Örnek Staj Sunumu için:

https://phoenix.ieu.edu.tr/betanix/uploads/cms/cam.sams.ieu.edu.tr/2651_1611143219.pdf

 -Stajyer Değerlendirme Formu:

CLMST 203 & CLMST 303 stajları için:

https://phoenix.ieu.edu.tr/betanix/uploads/cms/cam.sams.ieu.edu.tr/2651_1634022055.pdf

CLMST 404 stajı için:

https://phoenix.ieu.edu.tr/betanix/uploads/cms/cam.sams.ieu.edu.tr/2651_1634022056.pdf

-Staj Yeri Değerlendirme Formu:

https://phoenix.ieu.edu.tr/betanix/uploads/cms/cam.sams.ieu.edu.tr/2651_1634022054.pdf

İzmir Ekonomi Üniversitesi Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu (UYBYO), Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde (GMSB) öğrenim gören öğrenciler için staj ve uygulamalı ders esaslarını belirleyen bir kılavuz mevcuttur. Ayrıntılı bilgi için aşağıda aşağıdaki linkten bu kılavuza ulaşabilirsiniz.

https://phoenix.ieu.edu.tr/betanix/uploads/cms/cam.sams.ieu.edu.tr/2651_1634022622.pdf

 

E-Chef BİR TIKLA KARŞINDA

 SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.