UYGULAMALI YÖNETİM BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

GENS 203 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sağlık ve Yaşam
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
GENS 203
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Düzeyi
-
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin 1- Evrensel sağlığı ilgilendiren fiziksel, çevresel, sosyal ve ruhsal nedenlerden kaynaklanan sağlık problemlerini tanımlayabilmesini, 2- Bireyin yaşam boyu sağlığını sürdürebilmesi konusunda bilgilendirilmesini hedeflemektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Bu dersin sonunda dersi basarıyla tamamlayan ögrenciler;
 • a. Globalleşmenin sağlık üzerine olan etkilerini açıklayabilir,
 • b. Tütün, alkol ve madde kötüye kullanımını ve cinsel yolla bulaşan hastalıkları tanımlayabilir, bunların halk sağlığı üzerinde oluşturacağı tehlikeleri sıralayabilir,
 • c. Kirli su, iklim değişikliği, iç ve dış ortam kirliliği, radyasyon ve biyokimyasal tehlikeler gibi çevresel sağlık sorunlarını tanımlayabilir,
 • d. Şeker hastalığı, şişmanlık, hareketsizlik, kalp-damar hastalıkları ve kanser gibi evrensel sağlığı ilgilendiren sorunları tanımlayabilir, bunların halk sağlığı üzerinde oluşturacağı tehlikeleri sıralayabilir,
 • e. Meslek hastalıklarının nedenlerini ve yönetimini açıklayabilir,
 • f. Beslenme, ergonomi ve kadın/erkek sağlığı konularında özellik içeren sağlık gereksinimlerini sıralayabilir,
 • g. Halkın sağlığını ilgilendiren sosyal ve belli başlı zihinsel sağlık problemlerini tanımlayabilir.
Ders Tanımı 1-Bu dersin içeriğinde, fiziksel, çevresel, sosyal ve zihinsel sağlık konularında akut ve/veya kronik etkileri ile dünya nüfusunun çoğunluğunu ilgilendiren belli başlı sağlık problemleri ele alınmakta ve değerlendirilmektedir. 2-Bu ders içeriği sağlıklı bir yaşam sürebilmek için bilinmesi gereken temel kavramları öğrenciye vermek üzere planlanmıştır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı, Tütün kullanımının zararları ve tütün bağımlılığı tedavi seçenekleri 1. Lam TH, Ho SY. Tobacco. In: Detels R, Gulliford M, Karim QA, Tan CC (eds). Oxford Textbook of Global Public Health. 6th ed., Oxford: Oxford University Press; 2015. p.1217-1233. 2. Donatelle, Rebecca, Health: The Basics (10th edition). San Francisco, CA Pearson Ed. Inc.. 2013. p.246-266.
2 Alkol ve diğer maddelerin kötüye kullanımı 1. Room R. Alcohol. In: Detels R, Gulliford M, Karim QA, Tan CC (eds). Oxford Textbook of Global Public Health. 6th ed., Oxford: Oxford University Press; 2015. p.1249-1262 2. Donatelle, Rebecca, Health: The Basics (10th edition). San Francisco, CA Pearson Ed. Inc.. 2013. p.231-246.
3 Sağlıklı cinsel yaşam- Tartışma 1. Donatelle, Rebecca, Health: The Basics (10th edition). San Francisco, CA Pearson Ed. Inc.. 2013. p.135-201.
4 Cinsel yolla bulaşan hastalıklar / HIV ve Kazanılmış İmmun yetmezlik sendromu (AIDS) Ödev 1. Kamb ML, Garcia PJ. Sexually transmitted infections. In: Detels R, Gulliford M, Karim QA, Tan CC (eds). Oxford Textbook of Global Public Health. 6th ed., Oxford: Oxford University Press; 2015. p.1104-1122. 2. Vermund SH, Solomon S.HIV-acquired immunodeficiency syndrome In: Detels R, Gulliford M, Karim QA, Tan CC ed., Oxford: Oxford University Press; 2015. p.1122-1144.
5 Mental sağlık ve problemler Stres ve stres ile başa çıkma yolları Kısa Sınav 1. Donatelle, Rebecca, Health: The Basics (10th edition). San Francisco, CA Pearson Ed. Inc.. 2013. p.66-96
6 Yaşam biçimi tıbbı ve hastalıklardan korunma -Diyabet (şeker hastalığı) -Obezite (şişmanlık) -Fizik aktivitenin önemi 1. James M. Rippe, Lifestyle Medicine (Second Edition), CRC Press, 2013. p.421-455. p.515-583. p.209-223.
7 Yaşam biçimi tıbbı ve hastalıklardan korunma -Kalp Damar Hastalıkları -Kanserler 1. Reddy KS. Prevention and control of non-communicable diseases. In: Detels R, Gulliford M, Karim QA, Tan CC (eds). Oxford Textbook of Global Public Health. 6th ed., Oxford: Oxford University Press; 2015. p.1476-1484. 2. Wong ND. Epidemiology and prevention in cardiovascular disease. In: Detels R, Gulliford M, Karim QA, Tan CC (eds). Oxford Textbook of Global Public Health. 6th ed., Oxford: Oxford University Press; 2015. p.909-923.
8 Meslek Hastalıkları Ara Sınav 1. Koh D, Aw T-C. Occupational health. In: Detels R, Gulliford M, Karim QA, Tan CC (eds). Oxford Textbook of Global Public Health. 6th ed., Oxford: Oxford University Press; 2015. p.868-900.
9 Sağlıklı Beslenme Ergonomi 1. Rakel RE, Rakel D: Textbook of family medicine, 8th ed. edn: Elsevier Health Sciences; 2011. 2. Willems, S., De Maesschalck, S., Deveugele, M., Derese, A., & De Maeseneer, J. (2005). Socio-economic status of the patient and doctor–patient communication: does it make a difference?. Patient education and counseling, 56(2), 139-146. 3. Shetty PS. Food and nutrition. In: Detels R, Gulliford M, Karim QA, Tan CC (eds). Oxford Textbook of Global Public Health. 6th ed., Oxford: Oxford University Press; 2015. p.180-201. 4. Barrero LH, Caban-Martinez AJ. Musculoskeletal disorders. In: Detels R, Gulliford M, Karim QA, Tan CC (eds). Oxford Textbook of Global Public Health. 6th ed., Oxford: Oxford University Press;2015. p.1046-1060.
10 Egzersiz 1. Laura Larsen, Health Reference Series, Fitness and Exercise Sourcebook (4th edition), Omnigraphics Inc. 2010. p.275-383.
11 Uyku Ödev 1. Donatelle, Rebecca, Health: The Basics (10th edition). San Francisco, CA Pearson Ed. Inc.. 2013. p.96-109.
12 Su ve hijyen Radyasyonun insan sağlığı üzerine etkileri 1. Kheifets L, Green A, Wakeford R.Radiation and public health.. In: Detels R, Gulliford M, Karim Oxford Textbook of Global Public Health. 6th ed., Oxford: Oxford University Press; 2015. p.840-857.
13 İç ve dış ortam hava kirliliği Birey ve toplum sağlığını etkileyen biyolojik ve kimyasal etkenler 1. Gulliver J, de Hoogh K. Environmental exposure assessment:modelling air pollution concentrations. In: Detels R, Gulliford M, Karim QA, Tan CC (eds). Oxford Textbook of Global Public Health. 6th ed., Oxford: Oxford University Press; 2015. p.857-868. 2. Kelley NS, Osterholm MT. Bioterrorism. In: Detels R, Gulliford M, Karim QA, Tan CC (eds). Oxford Textbook of Global Public Health. 6th ed., Oxford: Oxford University Press; 2015. p.1206-1217
14 Gezegen Sağlığı ve insan sağlığı üzerine etkileri 1. Chen C-J. Environmental health issues in public health. In: Detels R, Gulliford M, Karim QA, Tan CC (eds). Oxford Textbook of Global Public Health. 6th ed., Oxford: Oxford University Press;2015. p.823-840. 2. https://www.planetaryhealthalliance.org/planetary-health
15 Tartışma ve Genel Tekrar
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı
 1. Donatelle, Rebecca (2013). Health: The Basics (10th edition). San Francisco, CA Pearson Ed. Inc.. ISBN: 9780321774347.
 2. Detels R, Gulliford M, Karim QA, Tan CC. Oxford Textbook of Global Public Health. 6th ed., Oxford: Oxford University Press; 2015. ISBN:. 978-0198810131
 3. James M. Rippe, Lifestyle Medicine (Second Edition), CRC Press, 2013. ISBN: 9781439845448
 4. Laura Larsen, Health Reference Series, Fitness and Exercise Sourcebook (4th edition), Omnigraphics Inc. 2010. ISBN: 9780780811423
Önerilen Okumalar/Materyaller
 1. TEMD Diabetes Mellitus ve Komplikasyonlarının Tanı, Tedavi ve İzlem Klılavuzu-2019
 2. Willems, S., De Maesschalck, S., Deveugele, M., Derese, A., & De Maeseneer, J. (2005). Socio-economic status of the patient and doctor–patient communication: does it make a difference?. Patient education and counseling, 56(2), 139-146.
 3.  https://www.planetaryhealthalliance.org/planetary-health

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
15
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
20
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
19
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
2
30
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
14
28
Portfolyo
0
Ödev
2
20
40
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
18
18
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
194

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır

2

Gastronomi alanında iş sağlığı ve güvenliği, yiyecek hijyeni ve güvenliği ile genel iş pratiğinde en iyi uygulamaları gerçekleştirir

3

Yiyecek üretimi ve sunumunu ilgilendiren görsel, dokusal ve besinsel öğelere ilişkin verileri yorumlayabilmek, değerlendirir ve karar verir

4

Gastronominin kültür ve toplum üzerindeki etkilerini bilir ve buna ilişkin değerlendirmeler yapar

5

Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır

6

Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirerek düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkili bir şekilde aktarır

7

Gastronomi ve Mutfak Sanatlarına temel oluşturan gastronomi, tasarım, hukuk ve işletmecilik gibi diğer disiplinlerden yararlanır ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olur

8

Gastronomi ve Mutfak Sanatlarına ilişkin teknolojik araçları etkin bir şekilde kullanır

9

Gastronomi ve Mutfak Sanatlarına ilişkin etik değerlere sahip olarak bilgi, beceri ve yetkinliklerini yaşam boyu öğrenme ve sürdürülebilirlik bilinciyle günceller ve geliştirir

10

Bir yabancı dili kullanarak Gastronomi ve Mutfak Sanatları ile ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. (European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)

11

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanır

12

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


E-Chef BİR TIKLA KARŞINDA

 SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.